Mengenal Sosok dan Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan Wan Mohd Nor Wan Daud

Rp90.000

Menurut Hamza Yusuf, Syed Muhammad Naquib al-Attas adalah pemikir besar yang paling berpengaruh terhadap pemikirannya, khususnya dalam memahami krisis di dunia Islam dan bagaimana cara mengatasinya.
Buku ini secara singkat menjelaskan latar belakang keluarga, pendidikan, perjuangan, kepribadian, dan beberapa pemikiran penting Syed Muhammad Naquib al-Attas. Buku ini juga menghadirkan sosok dan pemikiran Wan Mohd Nor Wan Daud.

 

PEMBELIAN HUBUNGI:

+62 857 7787 8595 (DiFA)

Category:

Menurut Hamza Yusuf, Syed Muhammad Naquib al-Attas adalah pemikir besar yang paling berpengaruh terhadap pemikirannya, khususnya dalam memahami krisis di dunia Islam dan bagaimana cara mengatasinya.
Buku ini secara singkat menjelaskan latar belakang keluarga, pendidikan, perjuangan, kepribadian, dan beberapa pemikiran penting Syed Muhammad Naquib al-Attas. Buku ini juga menghadirkan sosok dan pemikiran Wan Mohd Nor Wan Daud.

Prof. Wan Mohd Nor adalah ilmuwan pertama pemegang kursi Pemikiran Islam Syed Muhammad Naquib al-Attas di RZS CASIS-UTM. Semasa berguru kepada Fazlur Rahman di Chicago University,Wan Mohd Nor sempat dikenal sebagai “Trio Chicago” bersama M. Amien Rais dan M. Syafii Ma’arif.

 

PEMBELIAN HUBUNGI:

+62 857 7787 8595 (DiFA)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mengenal Sosok dan Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan Wan Mohd Nor Wan Daud”

Your email address will not be published. Required fields are marked *